Activiteiten (Alvo)

Max. aantal deelnemers: 
20

Conservator Dirk Imhof stelt ons de vernieuwde leeszaal voor. U vindt er kostbare oude drukken en handschriften, archiefdocumenten en een rijke verzameling van prenten en tekeningen. Iedere stadsgids zou deze leeszaal eigenlijk regelmatig moeten bezoeken.

Max. aantal deelnemers: 
30

Omwille van een activiteit van Sant’Egidio in de kerk wordt het aanvanguur voor het bezoek van 14.00 uur naar 15.00 uur verplaatst en wordt het einde van de activiteit verwacht tussen 16.30 en 17.00 uur.

Max. aantal deelnemers: 
15

Op donderdag 26 oktober zijn we te gast bij het Militair Provinciecommando in de woning van Lieven Gevaert. Na een rondleiding die om 14u30 begint, sluiten we ons om 16u aan bij de drink van de vriendschap.

Max. aantal deelnemers: 
17

De collectie mechanische orgels van Jef Ghysels – bestaande uit vier grote dansorgels, twaalf kleinere orgels, een reeks beeldjes, documentatiemateriaal en een uitgebreid aantal orgelmuziekboeken – werd in 2013 door de Vlaamse Gemeenschap aan Museum Vleeshuis toegewezen en zal er binnenkort ook permanent onderdak krijgen. Dankzij de historische band van mechanische orgels met de stad Antwerpen sluit de collectie perfect aan bij Museum Vleeshuis. Tot die tijd staat de knappe orgelcollectie opgeslagen in een geklimatiseerd depot in Kallo.

Max. aantal deelnemers: 
50

Op 4 augustus start in de St. Andrieskerk de tentoonstelling ‘een Lutherse lente in Antwerpen’.
Deze tentoonstelling laat zien hoe vanuit het Augustijnenklooster te Antwerpen (nu St Andrieskerk) Luthers gedachten snel ingang vonden onder de bevolking en de stad in vuur en vlam zetten: Letterlijk en figuurlijk. Een Lutherse lente dus, die net als vele andere lentes, snel voorbij was. De repressie was ongekend en smoorde de nieuwe uitlopers van het christendom in de metropool in de knop.

Pagina's