Activiteiten (Alvo)

Max. aantal deelnemers: 
25

Het Havenpaviljoen gaat gezwind het derde werkjaar in. Het doel, namelijk informatie over de haven van Antwerpen aan de stedelijke of buitenlandse passant verstrekken, is een voltreffer. Het onthaalteam onder leiding van mevrouw Mieke Coppieters nodigt u daarom uit op een uitgebreide info avond waarop ondermeer de te verwachten activiteiten en de samenwerking stadsgidsen/onthaal aan bod zullen komen. Achteraf kan bij een natje nog informeel nagepraat worden.

Max. aantal deelnemers: 
60

<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;" lang="NL">Het verhaal van de belegering en de Val van Antwerpen in de eerste maanden van de Groote Oorlog is de voorbije honderd jaar grotendeels vergeten. Weinig mensen weten dat het eerste grote Belgische slagveld van de Eerste Wereldoorlog, met loopgraven en artillerieduels, heldenmoed en nutteloze offers rond Antwerpen lag.</span></strong></p>

ma, 24/02/2014
Max. aantal deelnemers: 
20

Umicore is een globale materiaaltechnologiegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar knowhow inzake materiaalkennis, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn voornamelijk geconcentreerd rond vier bedrijfssectoren: Catalysis, Energy Materials, Performance Materials en Recycling. Elke bedrijfssector is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, die aan de spits staan van nieuwe, technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn  in alledaagse toepassingen.

di, 11/02/2014
Max. aantal deelnemers: 
60

Andreas van Wesel wordt op 31 december 1514 te Brussel geboren en wordt later geneesheer. Reeds tijdens zijn studies krijgt hij toestemming om lijkdissecties door te voeren en zo de anatomie van het menselijk lichaam te bestuderen. In 1543 verschijnt zijn meesterwerk:de “Fabrica”, een zevendelig tekstboek met natuurgetrouwe illustraties over het menselijk lichaam. Gelijktijdig komt de “Epitome” klaar: een verkorte versie voor studenten.

De ontpoldering en het aanleggen van de nieuwe zeedijk rond de Prosperpolder op Belgisch grondgebied nadert stilaan zijn voltooiing. Aan Nederlandse zijde weekt de voorgenomen ontpoldering van de Hedwigepolder nog steeds hevige emoties los. Om een betere kijk op deze problematiek te krijgen gaan we op bezoek in de werfkeet van beide polders, gelegen in het gehucht Rapenburg.
 

Pagina's