Leon Stynen

Leon Stynen

Datum: 
dinsdag, oktober 16, 2018
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
09:45 Kunstcampus De Singel, Desguinlei
Bijdrage: 
7 euro pp
Referentie: 
10-16
Max. aantal deelnemers: 
15
Deelname: 
Enkel voor Stadsgidsen (leden KGvA)

In het najaar van 2018 organiseren het Vlaams Architectuurinstituut (VAi)  en deSingel een overzichtstentoonstelling over het oeuvre van de Belgische architect Léon Stynen. ALVO was er als de kippen bij om 4 dagen na de opening een gegidste rondleiding te versieren.
Weinig Belgische architecten hebben zo'n markant en verscheiden oeuvre nagelaten als Léon Stynen (1899-1990). Meer dan vijftig jaar lang, van de vroege jaren 1920 tot aan het einde van zijn professionele loopbaan in 1977, was hij actief als architect, stedenbouwkundige en designer. Hij was over het hele land werkzaam, met een grote voorliefde voor zijn geboortestad Antwerpen. Zijn faam dankt hij niet alleen aan zijn oeuvre, maar ook aan zijn rol in het onderwijs en aan zijn engagementen in talrijke belangenverenigingen en socio-culturele organisaties. In alle publicaties over de Belgische architectuurgeschiedenis staat Stynen vermeld als een van de toonaangevende architecten van zijn generatie. Enkele sleutelwerken van het modernisme in België staan op zijn naam.
De tentoonstelling 'Léon Stynen, architect' toont stukken uit het rijke archief van Stynen met iconische ontwerpen, vanaf de eerste schets tot de voltooiing. Het archiefmateriaal komt verder tot leven met eigentijdse en recente architectuurfotografie, maquettes, stukken uit privécollecties en getuigenissen van vroegere collega's, medewerkers en opdrachtgevers. Het Antwerpse architectenbureau Eagles of Architecture bedacht de scenografie.
 
Bijdrage:                     7€  op rekening van ALVO = IBAN BE55 4097 5391 3144.                                    met de juiste referentie a.u.b.
Referentie:                 10-16
Deelnemers:               15 pers. 
Alleen leden van KGvA (gidsen en sympathisanten)
                                    Als er teveel inschrijvingen zijn organiseren we een tweede bezoek.
Contactpersoon:         Kris Van Kersschaever
 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Als mededeling enkel de referentie(s) en uw naam noteren, liefst in die volgorde. De referentie wordt bij elke activiteit vermeld. In geval van een activiteit of van een lezing in een zaal ook het aantal deelnemers vermelden. 

Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. 

De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld.

Voor eventuele inlichtingen uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. 

 

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .