TE GAST bij WALDEN ART STORIES – LEZING EN KIJKBEZOEK

TE GAST bij WALDEN ART STORIES – LEZING EN KIJKBEZOEK

Datum: 
maandag, april 8, 2019
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
Om 13.15 uur - op het adres Oever 5, 2000 Antwerpen.
Bijdrage: 
6 euro pp
Referentie: 
04-08
Max. aantal deelnemers: 
15
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)

Op maandag 8 april zijn we te gast bij WALDEN Art Stories, Oever n° 5, 2000 Antwerpen

Walden is zowel een galerie als een tekst- en expertisecentrum voor beeldende kunst, gespecialiseerd in de historische avant-garde (19o6-194o).

Honderd jaar na de doorbraak van de historische avant-garde in Vlaanderen!  In de schone Scheldestad waar dichter-criticus Paul van Ostaijen in 1917 haar fundamenten legde en ze haar hoogtepunt kende, begint WALDEN Art stories een nieuw verhaal.

In woord en beeld brengt dit uitzonderlijk project de kunsthistorische impact van de moderne -ismen in Vlaanderen opnieuw in kaart. Daarbij hebben Ewald Peters en Dennis Van Mol, de initiatiefnemers, oog voor de kunstenaars die in de jaren kort na de Grote Oorlog experimenteerden met vormen en gedachten — op zoek naar een nieuwe kunst voor een nieuwe tijd.

Ons bezoek omvat 2 delen : 1° Een voorstelling van het project, ontstaan uit de gedeelde voorliefde — noem het gerust een passie — voor de historische avant-garde van Ewald en Dennis. Zij vonden elkaar aan de Universiteit Antwerpen, waar we meewerkten aan het onderzoeksproject Der Sturm en de Lage Landen.

 

2° Een kennismaking maken met het artistieke werk van Stanislas Jasinski die wij kennen als de architect van de Modernistische luchthaven van Deurne. Daarnaast was Jasisinki ook kunstenaar die met beide voeten in de opbouw van de nieuwe samenleving na de Grote Oorlog stond.

 

Organisatie: Kris Van Kersschaever.
 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Als mededeling enkel de referentie(s) en uw naam noteren, liefst in die volgorde. De referentie wordt bij elke activiteit vermeld. In geval van een activiteit of van een lezing in een zaal ook het aantal deelnemers vermelden. 

Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. 

De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld.

Voor eventuele inlichtingen uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. 

 

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .