BEZOEK & LEZING: SINT LIEVENS COLLEGE - PELGRIM - ARCHITECTUUR EN VOORGESCHIEDENIS.

BEZOEK & LEZING: SINT LIEVENS COLLEGE - PELGRIM - ARCHITECTUUR EN VOORGESCHIEDENIS.

Datum: 
woensdag, april 3, 2019
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
13.45 - Kasteelpleinstraat 31 - Start om 14:00
Bijdrage: 
5 euro pp
Referentie: 
04-03
Max. aantal deelnemers: 
20
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)

Op 6 februari 1929 stichtten enkele leden van de Katholieke Vlaamse Schoolbond onder voorzitterschap van Lieven Gevaert de vzw Sint-Lievenscollege. Op 28 juli van dat zelfde jaar kondigt deze Vlaams voelende ondernemer de aankoop aan van de chocolade- en koekjesfabriek Gevers in de Kasteelpleinstraat, 3296m² groot. De vzw stelt Jozef Huygh aan als architect, met Jan Smits en Flor Van Reeth als zijn medewerkers.
Jozef Huygh, Flor Van Reeth en de directeur Jozef Van Herck kennen elkaar van De Pelgrim. Ondanks een aantal tegengestelde visies en tegen de achtergrond van de wereldwijde economische crisis, ontwikkelt de priester en kunsthistoricus Jozef Van Herck een coherente visie op het bouw- en decoratieprogramma. Hij slaagt erin soms tegenstrijdige standpunten te verzoenen. De beeldhouwers Jan Poels er Rik Sauter - die zijn leven lang leraar tekenen aan het college was - hebben hun inbreng in de voorgevel. Rik Sauter was Pelgrim lid en Jan Poels en zijn zonen Jules en Albert namen deel aan de Pelgrim expositie van 1927 en 1930.
De lezing wordt verzorgd door Karl Scheerlick, archivaris van het SLC. Zijn verhaal start met de geschiedenis van de chocoladefabriek Gevers. De lezing wordt gevolgd door een wandeling en uitgebreide toelichting in deze architectuurschrijn, tot stand gekomen vanuit de visie van de Pelgrim beweging.

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Als mededeling enkel de referentie(s) en uw naam noteren, liefst in die volgorde. De referentie wordt bij elke activiteit vermeld. In geval van een activiteit of van een lezing in een zaal ook het aantal deelnemers vermelden. 

Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. 

De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld.

Voor eventuele inlichtingen uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. 

 

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .