Daguitstap: “Bruegel is niet wie u denkt”. (REF 01-13)

Daguitstap: “Bruegel is niet wie u denkt”. (REF 01-13)

Datum: 
maandag, januari 13, 2020
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
Museum Hallepoort 11:00 KBR ca. 14:00
Bijdrage: 
Zie aparte mail: betaal 0, 14, 19 of 24 € op BE55 4097 5391 3144
Referentie: 
01-13 + aantal personen
Max. aantal deelnemers: 
100
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)

In Brussel lopen 2 tentoonstellingen die een daguitstap met Bruegel als leidraad meer dan rechtvaardigen. Beide tentoonstellingen onderstrepen de belangrijke rol van Antwerpen.
In de Hallepoort reist u naar de Lage Landen van Keizer Karel.De tentoonstelling “Back to Bruegel, Beleef de 16de eeuw” toont met schitterende voorwerpen de sociale en politieke context waarin Bruegel werkte. Drie virtual reality ervaringen loodsen u door de leefwereld, de stad en de schilderijen van de meester. Het monument Museum Hallepoort is zélf al een bezoek waard.
De KBR bewaart een volledige collectie Bruegelprenten en is voortrekker in het Bruegelonderzoek. Zij tonen alle Bruegel-prenten. De uitstekende audiogids leidt u door het prentenbedrijf in de 16de eeuw: de ontwikkeling van Bruegel, de etser Philips Galle, de uitgever Hieronymus Cock en zijn vrouw Volcxken Diericx. Ook belicht: - waarom in reeksen werd gewerkt, - de invloed van Jeronimus Bosch – het internationaal karakter van de prentenhandel. De tentoonstelling loopt in de gerestaureerde salons van het Paleis van Karel Van Lorreinen. Die zijn voor het eerst toegankelijk voor het brede publiek.
Alvo organiseert deze daguitstap als volgt: - Hallepoort om 11:00 uur. - Wandeling door de Marollen en broodjeslunch. - Bezoek aan de KBR (einde ca. 16:00)
 
Alle gedetailleerde info (vertrek, transport, inkom,) kreeg u via mail van ALVO.
Bijdrage: Op rekening ALVO IBAN BE55 4097 5391 3144 met REF 01-13 
ICOM:           0€ - mailtje sturen ter bevestiging deelname.
Museumpas: 4€
65+ :          19€
volle prijs :  24€
 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Als mededeling enkel de referentie(s) en uw naam noteren, liefst in die volgorde. De referentie wordt bij elke activiteit vermeld. In geval van een activiteit of van een lezing in een zaal ook het aantal deelnemers vermelden. 

Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. 

De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld.

Voor eventuele inlichtingen uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. 

 

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .