Bisschoppelijk Paleis Antwerpen VOLZET UITGESTELD

Bisschoppelijk Paleis Antwerpen VOLZET UITGESTELD

Datum: 
maandag, april 6, 2020
Datum Status: 
Volzet
Afspraak: 
13:45 Schoenmarkt 2
Bijdrage: 
€ 3 p/p
Referentie: 
04-06 + aantal personen
Max. aantal deelnemers: 
30
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)

 
UITGESTELD
 
 
ALVO versierde een bezoek aan het complex Bisschoppelijk Paleis aan de Schoenmarkt 2, te Antwerpen. We worden ontvangen bij de koffie voor een historische inleiding over het Bisdom Antwerpen en vervolgens rondgeleid in het complex door Kanselier Paul Smets. We krijgen de residentie te zien, en natuurlijk de bouwkundige hoogtepunten waaronder het laat-18de-eeuwse interieur in Lodewijk XVI-stijl en de provincieraadszaal uit 1878-1881, in een klassiek geïnspireerde eclectische stijl. Het bezoek duurt 2 uur. Na afloop kunnen wie dat wil even nakaarten in de buurt. ALVO maakt een afspraak met een afspanning in de buurt.

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .