Drie bezoeken aan het nieuwe Red Star Line museum

Drie bezoeken aan het nieuwe Red Star Line museum

Datum: 
vrijdag, oktober 25, 2013
Datum 2: 
dinsdag, november 12, 2013 - 15:00
Datum 3: 
donderdag, november 21, 2013 - 15:00
Datum Status: 
Voorbij
Afspraak: 
vanaf 14.45 uur aan de ingang van het museum. Aanvang 15.00 uur, einde voorzien rond 16.45 uur.
Bijdrage: 
Indien u een gidsenbadge van Antwerpse stadsgids bezit dan dient u die aan de balie te tonen en betaalt u een bijdrage van 5.00 euro , te storten op de Alvo-rekening. Indien u geen gidsenbadge bezit betaalt u 12.00 euro (4.00 euro gids + 8.00 euro inkom)
Referentie: 
Vermelding van uw voorkeurdatum en uw uitwijkdatum
Max. aantal deelnemers: 
15
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)

Door een gelukkige samenloop van omstandigheden kan werkgroep ALVO drie gegidste rondleidingen aanbieden in het pas geopende Red Star Line museum. Een unieke kans om uit eerste hand kennis te maken met deze nieuwe aanwinst. Per rondleiding worden er slechts 15 deelnemers toegelaten. Om de deelnemers in geval van overtal zo effici├źnt mogelijk over de drie rondleidingen te verdelen wordt u verzocht als eerste referentie uw voorkeurdatum en als tweede referentie uw uitwijkdatum te vermelden. U krijgt dan later een e-mail met de juiste datum.

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Als mededeling enkel de referentie(s) en uw naam noteren, liefst in die volgorde. De referentie wordt bij elke activiteit vermeld. In geval van een activiteit of van een lezing in een zaal ook het aantal deelnemers vermelden. 

Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. 

De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld.

Voor eventuele inlichtingen uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. 

 

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .