PIETER PAUL RUBENS Geniale meester copypaster

PIETER PAUL RUBENS Geniale meester copypaster

Datum: 
donderdag, maart 31, 2022
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
19.45 aanmelden, 20u starten met online lezing
Bijdrage: 
3 euro pp
Referentie: 
03/31
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)
Contactpersoon: 

400 jaar geleden was P.P. Rubens een moderne schilder. Wat maakte zijn werk zo vernieuwend? Waarin schuilt de kracht en de dynamiek van zijn schilderwerken? Hoe slaagde hij erin om – in een tijd zonder internet – (delen van) andere kunstwerken in zijn eigen schilderijen binnen te smokkelen om zo iets compleet nieuws te maken?
Op deze vragen geeft Fred Vanderpoorten een antwoord in een rijk geïllustreerde voordracht. Daarna ziet u Rubens zoals u hem nog nooit hebt gezien…
Fred Vanderpoorten is al jaren stadsgids in Antwerpen, o.m. in het Rubenshuis, en als TOPA-gids verbonden aan de Kathedraal, waar de knapste Rubensen worden bewaard.

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Als mededeling enkel de referentie(s) en uw naam noteren, liefst in die volgorde. De referentie wordt bij elke activiteit vermeld. In geval van een activiteit of van een lezing in een zaal ook het aantal deelnemers vermelden. 

Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. 

De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld.

Voor eventuele inlichtingen uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. 

 

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .