Bezoek - Archeologische site Sint-Michielsabdij

Bezoek - Archeologische site Sint-Michielsabdij

Datum: 
woensdag, maart 16, 2022
Datum Status: 
Volzet
Afspraak: 
15:45 aan gidsenlokaal Kaai 19 (inrit parking Zuiderterras) om in groep de wandeling te maken over de kaaivlakte naar de ingang van de werf
Bijdrage: 
6 euro /pp
Referentie: 
REF16-03
Max. aantal deelnemers: 
18
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)

Ter hoogte van de Sint-Michielskaai bevond zich vroeger een grote abdij en een bastion. De heraanleg van de Scheldekaaien maakt het mogelijk om het verleden te herontdekken. De stadsarcheologen zijn er aan het werk tot einde maart. We kunnen het zuidelijk deel van de site bezoeken onder leiding van stadsarcheologe Karen Minsaer op woensdag 16 maart om 16 uur. De rondleiding duurt een uurtje. Stapschoenen zijn noodzakelijk!

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Als mededeling enkel de referentie(s) en uw naam noteren, liefst in die volgorde. De referentie wordt bij elke activiteit vermeld. In geval van een activiteit of van een lezing in een zaal ook het aantal deelnemers vermelden. 

Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. 

De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld.

Voor eventuele inlichtingen uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. 

 

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .