MOLENCAFE en BEZOEK AAN DE STEENEN MOLEN, BOECHOUT

MOLENCAFE en BEZOEK AAN DE STEENEN MOLEN, BOECHOUT

Datum: 
zondag, mei 29, 2022
Datum 2: 
zondag, mei 29, 2022 - 13:00
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
De Steenen Molen, Konijnenbergstraat 2, 2530 Boechout - welkom tussen 13:00 en 18:00
Bijdrage: 
1 euro / volwassene
Referentie: 
REF 29-05 MOLEN
Max. aantal deelnemers: 
100
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)

Deze activiteit is door ALVO bedoeld als een ontmoetingsmoment met de collega's.  De vrijwillige molenaars van de Steenen molen ontvangen de stadsgidsen en (uitgebreide) familie op hun vrij toegankelijk molencafé in de boomgaard naast de molen. Als er wind is en de molen draait is dat een bijzondere belevenis.   Daarnaast kan je een rondleiding op de molen volgen. Die duurt zo lang of zo kort als u dat zelf aangeeft. De vrijwillige molenaars vertellen u over de geschiedenis v/d molen, de economische betekenis vroeger en vandaag, over aspecten van de bouw, verdwenen ambachten die bij de bouw en het onderhoud waren betrokken. We zeilen op en malen waar je bij staat (als er wind is). Er valt veel te vernemen over het ambacht, de opleiding, over voeding, over graan maar ook over de restauratie en conservatie van dit monument.Wij zeggen wel eens dat we een rondleiding kunnen geven van 2 minuten, van 2 uur of van 2 dagen...  Uw bijdrage gaat integraal naar "het varken tegen de dorst". Er is ook gelegenheid om meel en bloem te kopen maar vooral om collega's gidsen te ontmoeten.

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Als mededeling enkel de referentie(s) en uw naam noteren, liefst in die volgorde. De referentie wordt bij elke activiteit vermeld. In geval van een activiteit of van een lezing in een zaal ook het aantal deelnemers vermelden. 

Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. 

De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld.

Voor eventuele inlichtingen uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. 

 

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .