WIJNDEGUSTATIE EN BEZOEK WIJNDOMEIN OUD CONYNSBERGH - BOECHOUT

WIJNDEGUSTATIE EN BEZOEK WIJNDOMEIN OUD CONYNSBERGH - BOECHOUT

Datum: 
zondag, mei 29, 2022
Datum 2: 
zondag, mei 29, 2022 - 14:30
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
14:30
Bijdrage: 
15 euro
Referentie: 
REF 29-05 WIJNDOMEIN
Max. aantal deelnemers: 
30
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)

Deze activiteit is door ALVO bedoeld als een ontmoetingsmoment met de collega's.
Krijg een kijkje achter de schermen van het wijndomein en neem deel aan een rondleiding door de wijngaard en de vatenkelder. De rondleiding duurt 1 à 1,5 uur en wordt gevolgd door een wijnproeverij in de vernieuwde degustatieruimte, annex aan de Steenen Molen.
Per degustatietafel zijn er 15 deelnemers. Aarzel niet om vrienden en collega's gidsen mee te brengen. Na afloop nakaarten op het terras van het wijndomein of bijpraten met uw collega's stadsgidsen op het Molencafé, georganiseerd door de vrijwillige molenaars van de Steenen Molen. Deze activiteit is door ALVO bedoeld als een ontmoetingsmoment met de collega's.
Vanaf 14:15 erzamelen aan de ingang van het wijndomein. Konijnenbergstraat 2, 2350 Boechout.

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Als mededeling enkel de referentie(s) en uw naam noteren, liefst in die volgorde. De referentie wordt bij elke activiteit vermeld. In geval van een activiteit of van een lezing in een zaal ook het aantal deelnemers vermelden. 

Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. 

De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld.

Voor eventuele inlichtingen uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. 

 

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .