Geologische stadswandeling Antwerpen

Geologische stadswandeling Antwerpen

Datum: 
maandag, september 5, 2022
Datum 2: 
maandag, september 5, 2022 - 14:00
Datum Status: 
Volzet
Afspraak: 
14:00 Steenplein aan beeld van Lange Wapper
Bijdrage: 
8 euro
Referentie: 
REF 05-09
Max. aantal deelnemers: 
25
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)
Contactpersoon: 

Antwerpen is naar Belgische maatstaven de rijkste stad op gebied van natuursteen-diversiteit. Ongetwijfeld door de drang naar pracht en praal van de sinjoren die er de middelen toe hadden. Tijdens deze wandeling in het historisch centrum, langs het gebouwde en verbouwde Antwerpen, gaat de aandacht naar de witstenen en hun vervanging bij renovatie. Dat laat toe een materiële bouwgeschiedenis te reconsrueren. Vanaf de renaissance verschijnen alternatieve steensoorten uit verdere regio's die nog altijd traceerbaar zijn. Ook de marmers en granieten van de Antwerpse interieurs, zowel religieus als profaan, vinden elders in België hun gelijke niet. Michiel Dusar, geoloog en wetenschappelijk medewerker aan het KBIN neemt ons mee gedurende 2:30 doorheen het historisch centrum met als orgelpunt de Sint Carolus Borromeuskerk.  We voorzien oortjes !!!

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Als mededeling enkel de referentie(s) en uw naam noteren, liefst in die volgorde. De referentie wordt bij elke activiteit vermeld. In geval van een activiteit of van een lezing in een zaal ook het aantal deelnemers vermelden. 

Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. 

De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld.

Voor eventuele inlichtingen uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. 

 

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .