Watererfgoed

Watererfgoed

Datum: 
maandag, november 14, 2022
Datum 2: 
maandag, november 14, 2022 - 19:30
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
UA Campus Middelheim - Geb. G (wiskunde) Lokaal G.005 - 19:15uur
Bijdrage: 
7 euro
Referentie: 
REF 11-14
Max. aantal deelnemers: 
40
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)
Contactpersoon: 

Erfgoed is niet beperkt tot kathedralen, stadhuizen, belforten en stadspaleizen. Als rivierenrijke regio is Vlaanderen ook bezaaid met heel wat watergebonden industrieel erfgoed. Dat geldt zeker voor Antwerpen, dat in de loop der eeuwen heel wat infra- en superstructuur heeft opgebouwd in de haven en de wijdere omgeving daarvan. De meeste gidsen hebben daar in hun rondleidingen heel wat voorbeelden van opgenomen. Watererfgoed is echter meer dan oude schepen, kanalen en dokken. Marcel Schoeters, van 1995 tot 2013 journalist bij de maritieme krant De Lloyd, wil ons met dit patrimonium kennis laten maken, met natuurlijk speciale aandacht voor Antwerpen van noord tot zuid en ook een beetje aan de rand. Zo kunnen we onze kennis nog eens opfrissen, misschien nog iets bijleren of bepaalde misverstanden uitklaren.Na een algemeen overzicht over wat Watererfgoed zoal inhoudt, zal Marcel een virtuele rondleiding geven over bekende en wat minder bekende restanten van wat er in onze stad op dit vlak nog te vinden is. Vaak spelen ze nog een actieve rol, in sommige gevallen hebben ze een andere bestemming gekregen of zitten ze daar nog op te wachten. Hij geeft ook voorbeelden van watererfgioed buiten Groot-Antwerpen die de moeite van een bezoek lonen en een overzicht van vakliteratuur, zowel wat betreft boeken als tijdschijften.

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Als mededeling enkel de referentie(s) en uw naam noteren, liefst in die volgorde. De referentie wordt bij elke activiteit vermeld. In geval van een activiteit of van een lezing in een zaal ook het aantal deelnemers vermelden. 

Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. 

De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld.

Voor eventuele inlichtingen uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. 

 

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .