Geboren, niet geschapen

Geboren, niet geschapen

Datum: 
maandag, december 12, 2022
Datum 2: 
maandag, december 12, 2022 - 19:30
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
UA Campus Middelheim - Geb. G (wiskunde) Lokaal G.005 - 19:15uur
Bijdrage: 
7 euro
Referentie: 
REF 12-12
Max. aantal deelnemers: 
40
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)
Contactpersoon: 

Kerstmis in de kunst
Hoe komt het dat slechts twee evengelisten over de geboorte van Jezus schrijven? En hoe komt het dat hun verhalen totaal van elkaar verschillen? Hoe hebben deze verhalen vorm gekregen in beeldhouwwerken en schilderijen? En waar komen de elementen vandaan die in geen enkele Bijbeltekst te vinden zijn? Fred Vanderpoorten, oud-godsdienstleraar en als gids in de Antwerpse monumentale kerken vertrouwd met religieuze kunst, werpt een verhelderend licht op Kerstmis in de kunst.

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Als mededeling enkel de referentie(s) en uw naam noteren, liefst in die volgorde. De referentie wordt bij elke activiteit vermeld. In geval van een activiteit of van een lezing in een zaal ook het aantal deelnemers vermelden. 

Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. 

De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld.

Voor eventuele inlichtingen uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. 

 

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .