Drieluik Joodse Feestdagen - Deel 1: Mevrouw Simone Wenger

Drieluik Joodse Feestdagen - Deel 1: Mevrouw Simone Wenger

Datum: 
woensdag, november 9, 2022
Datum 2: 
woensdag, november 9, 2022 - 14:00
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
14:00 Lindner Hotel, Lange Kievitstraat 125, 2018 Antwerpen
Bijdrage: 
10 euro
Referentie: 
REF 09-11
Max. aantal deelnemers: 
40
Deelname: 
Enkel voor Stadsgidsen (leden KGvA)
Contactpersoon: 

Er staan aardig wat feestdagen, treurdagen en vastendagen op de joodse kalender. Soms worden we er op straat mee geconfronteerd, maat meestal ontgaat ons toch de diepere essentie. Drie orthodoxe mensen willen graag getuigen over hoe ze hun feestdagen ervaren en beleven.
 
Woensdag 9 november kunnen we met mevrouw Simone Wenger op koffieklets. Vanuit het standpunt van joodse vrouw wil zij ons graag bij een kopje koffie meer vertellen over de afgelopen viering van Rosj Hasjana (nieuwjaar), Jom Kipoer (grote verzoeningsdag) en Soekot (loofhuttenfeest).
 
De data voor de volgende bijeenkomsten moeten nog bepaald worden, maar we verklappen wel graag het programma.
Deel II: De synagoge als ontmoetingsplaats. In januari wil meneer Stefan Polak u graag ontmoeten in de synagoge voor een toelichting over Sjavoeot en Simchat Tora, vreugde der wet. Het Chanoeka feest van de lichtjes en Toe Bisjvat, het bomenfeest en de vastendagen staan op het programma.
 
Deel III: Koosjere feestgerechten. In maart neemt Mosche Hoffman u mee door het menu van de sederavond, Pesach en Poerim en laat u proeven van de heerlijke joodse delicatessen.

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Als mededeling enkel de referentie(s) en uw naam noteren, liefst in die volgorde. De referentie wordt bij elke activiteit vermeld. In geval van een activiteit of van een lezing in een zaal ook het aantal deelnemers vermelden. 

Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. 

De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld.

Voor eventuele inlichtingen uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. 

 

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .