Drieluik Joodse Feestdagen - Deel 3: Koosjere feestgerechten. DATUM VERZET

Drieluik Joodse Feestdagen - Deel 3: Koosjere feestgerechten. DATUM VERZET

Datum: 
woensdag, april 26, 2023
Datum 2: 
woensdag, april 26, 2023 - 14:00
Datum Status: 
Volzet
Afspraak: 
stadspark - (juiste adres wordt de week voor het evenement meegedeeld aan de deelnemers)
Bijdrage: 
20 euro
Referentie: 
REF: 13-03
Max. aantal deelnemers: 
25
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)

oPp 26 APRIL neemt Mosche Hoffman u mee door het menu van de sederavond, Pesach en Poerim en laat u proeven van de heerlijkste joodse delicatessen.
Hapjes en drankejs zijn inbegrepen in de inschrijvingsprijs.
Het aantal inschrijvingen is beperkt en absolute voorkeur wordt gegeven aan wie deelnam aan de vorige afleveringen van het drieluik.

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Als mededeling enkel de referentie(s) en uw naam noteren, liefst in die volgorde. De referentie wordt bij elke activiteit vermeld. In geval van een activiteit of van een lezing in een zaal ook het aantal deelnemers vermelden. 

Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. 

De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld.

Voor eventuele inlichtingen uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. 

 

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .