Drieluik Joodse Feestdagen - Deel 2: gesprek met mr. Polak in de synagoge

Drieluik Joodse Feestdagen - Deel 2: gesprek met mr. Polak in de synagoge

Datum: 
dinsdag, januari 10, 2023
Datum 2: 
dinsdag, januari 10, 2023 - 13:30
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
Shomre Hadasj, Terliststraat 35, Antwerpen
Bijdrage: 
8 euro
Referentie: 
REF: 10-01
Max. aantal deelnemers: 
40
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)

Drie orthodoxe mensen willen graag getuigen over hoe ze hun feestdagen ervaren en beleven.
Voor Deel II : De synagoge als ontmoetingsplaats wil meneer Stefan Polak u graag ontmoeten in de synagoge voor een toelichting over Sjavoeot en Simchat Tora, vreugde der wet.
Het Chanoeka feest van de lichtjes en Toe Bisjvat, het bomenfeest en de vastendagen staan op het programma.

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Als mededeling enkel de referentie(s) en uw naam noteren, liefst in die volgorde. De referentie wordt bij elke activiteit vermeld. In geval van een activiteit of van een lezing in een zaal ook het aantal deelnemers vermelden. 

Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. 

De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld.

Voor eventuele inlichtingen uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. 

 

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .