Geologische stadswandeling Antwerpen 2

Geologische stadswandeling Antwerpen 2

Datum: 
donderdag, maart 9, 2023
Datum 2: 
donderdag, maart 9, 2023 - 14:00
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
Toeristisch infokantoor in Centraal Station
Bijdrage: 
8 euro
Referentie: 
REF 09-03
Max. aantal deelnemers: 
25
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)
Contactpersoon: 

In september wandelden we van de Werf naar de St. Carolus-Borromeuskerk en zagen we hoe het natuurstenenspectrum gebaseerd is op Galloromeinse recyclage en op aanvoer via de scheepvaartroutes, zowel kust als Rijnvaart.
 
Vanaf de Renaissance verschijnen daarnaast ook alternatieve steensoorten die uit verdere regio's komen maar nog traceerbaar zijn, in tegenstelling tot de actuele voorkeur voor (goedkopere) stenen van mondiale herkomst. Ook de marmers en granieten van de Antwerpse interieurs, zowel religieus als profaan, vinden elders in België hun gelijke niet.
 
In maart wil Michiel Dusar opnieuw met ons op stap, ditmaal vanaf het Centraal Station richting Groenplaats. Het wordt ongetwijfeld weer een boeiend parcours van 3 uur. Oortjes worden voorzien.

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Als mededeling enkel de referentie(s) en uw naam noteren, liefst in die volgorde. De referentie wordt bij elke activiteit vermeld. In geval van een activiteit of van een lezing in een zaal ook het aantal deelnemers vermelden. 

Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. 

De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld.

Voor eventuele inlichtingen uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. 

 

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .