Lezing : De geuren van de kathedraal - VOLZET

Lezing : De geuren van de kathedraal - VOLZET

Datum: 
maandag, februari 13, 2023
Datum 2: 
maandag, februari 13, 2023 - 19:30
Datum Status: 
Volzet
Afspraak: 
UA Campus Middelheim - Geb. G (wiskunde) Lokaal G.005 - 19:15uur
Bijdrage: 
9 euro /pp
Referentie: 
REF 13-02
Max. aantal deelnemers: 
40
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)
Contactpersoon: 

Waarom durfden de Antwerpenaren op zomerdagen hun kathedraal niet in?  - Beschermde wierook hen tegen de pest?  - En wat waren de drie vrouiwen van plan die afgehakte vingers onder het altaar verstopten?
 
Wendy Wauters laat je het 16de-eeuwse Antwerpen ontdekken op geheel unieke wijze, met name door de ogen, oren en neus van de mensen van toen. Het kloppend hart van de stad was de kathedraal, waar diepgelovige parochianen het pad kruisten met koekenbakkers, hondenslagers en veehandelaars.  Niet meteen wat je van een religieuze ruimte verwacht?  Wacht tot je hoort over het gekmakende heen-en-weer-geloop bij de tientallen zijaltaren, terwijl de lijkgeur uit de grafputten opsteeg.
 
Wendy houdt een lezing van een uur en na een korte pauze wordt er voldoende ruimte voorzien voor discussie en vragen.  Inhoudelijk leent de lezing zich er sterk toe om er samen nog verder over te praten, iets wat ze heel graag met ons wil doen.
 
 
 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Als mededeling enkel de referentie(s) en uw naam noteren, liefst in die volgorde. De referentie wordt bij elke activiteit vermeld. In geval van een activiteit of van een lezing in een zaal ook het aantal deelnemers vermelden. 

Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. 

De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld.

Voor eventuele inlichtingen uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. 

 

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .