Activiteiten (Alvo)

Max. aantal deelnemers: 
15

De klokken van Rome,
Zijn vandaag gekomen
En brengen ons
Waar we al meer dan tien jaar van dromen!
Een gegidst bezoek aan het Brouwershuis
Roeland De Meester leidt ons rond. Trek zeker niet je paasbest plunje aan, het interieur leent er zich niet toe.
Nogmaals en met nadruk is de dwingende voorwaarde voor het bezoek dat u lid (dwz lidgeld betaalt voor het jaar 2019) bent van het KGvA.
Toegang tot het gebouw is gelimiteerd tot 15 kandidaten. Deze twee voorwaarden zullen rigoureus toegepast worden.
Fijn Paas weekend!

Max. aantal deelnemers: 
15

Op maandag 8 april zijn we te gast bij WALDEN Art Stories, Oever n° 5, 2000 Antwerpen

Walden is zowel een galerie als een tekst- en expertisecentrum voor beeldende kunst, gespecialiseerd in de historische avant-garde (19o6-194o).

Honderd jaar na de doorbraak van de historische avant-garde in Vlaanderen!  In de schone Scheldestad waar dichter-criticus Paul van Ostaijen in 1917 haar fundamenten legde en ze haar hoogtepunt kende, begint WALDEN Art stories een nieuw verhaal.

Max. aantal deelnemers: 
20

Op 6 februari 1929 stichtten enkele leden van de Katholieke Vlaamse Schoolbond onder voorzitterschap van Lieven Gevaert de vzw Sint-Lievenscollege. Op 28 juli van dat zelfde jaar kondigt deze Vlaams voelende ondernemer de aankoop aan van de chocolade- en koekjesfabriek Gevers in de Kasteelpleinstraat, 3296m² groot. De vzw stelt Jozef Huygh aan als architect, met Jan Smits en Flor Van Reeth als zijn medewerkers.

Max. aantal deelnemers: 
15

In het zuiden van Antwerpen verrijst een nieuwe woonwijk. Nieuw Zuid is de projectnaam voor het gebied gelegen tussen de Scheldekaaien, de Namenstraat, de Jan van Gentstraat, de Brusselstraat en de Ring. Het plangebied strekt zich daarmee uit van de Schelde tot en met de Konijnenwei. Met de opening van het nieuwe Justitiepaleis en de renovatie van het voormalige goederenstation door de Bank van Breda werden in 2006 de eerste impulsen voor de ontwikkeling van de site gegeven.

Max. aantal deelnemers: 
45

Opgericht in 1974 als bescheiden antiekzaak in Lier is Bernaerts uitgegroeid tot één van de leidinggevende veilingzalen van het land. In mei 2012 opende de nieuwe expositiezaal in de Museumstraat. In deze ruimte worden exposities georganiseerd rond Oude, Moderne en Hedendaagse Kunst. Hier kunnen kunstliefhebbers terceht voor inbreng van goederen en advies over aan- of verkoop van kunstvoorwerpen en verzamelingen.

Pagina's