Activiteiten (Alvo)

ma, 12/12/2022
ma, 12/12/2022 - 19:30
Max. aantal deelnemers: 
40

Kerstmis in de kunst
Hoe komt het dat slechts twee evengelisten over de geboorte van Jezus schrijven? En hoe komt het dat hun verhalen totaal van elkaar verschillen? Hoe hebben deze verhalen vorm gekregen in beeldhouwwerken en schilderijen? En waar komen de elementen vandaan die in geen enkele Bijbeltekst te vinden zijn? Fred Vanderpoorten, oud-godsdienstleraar en als gids in de Antwerpse monumentale kerken vertrouwd met religieuze kunst, werpt een verhelderend licht op Kerstmis in de kunst.

ma, 14/11/2022
ma, 14/11/2022 - 19:30
Max. aantal deelnemers: 
40

Erfgoed is niet beperkt tot kathedralen, stadhuizen, belforten en stadspaleizen. Als rivierenrijke regio is Vlaanderen ook bezaaid met heel wat watergebonden industrieel erfgoed. Dat geldt zeker voor Antwerpen, dat in de loop der eeuwen heel wat infra- en superstructuur heeft opgebouwd in de haven en de wijdere omgeving daarvan. De meeste gidsen hebben daar in hun rondleidingen heel wat voorbeelden van opgenomen. Watererfgoed is echter meer dan oude schepen, kanalen en dokken.

Max. aantal deelnemers: 
40

Er staan aardig wat feestdagen, treurdagen en vastendagen op de joodse kalender. Soms worden we er op straat mee geconfronteerd, maat meestal ontgaat ons toch de diepere essentie. Drie orthodoxe mensen willen graag getuigen over hoe ze hun feestdagen ervaren en beleven.
 
Woensdag 9 november kunnen we met mevrouw Simone Wenger op koffieklets. Vanuit het standpunt van joodse vrouw wil zij ons graag bij een kopje koffie meer vertellen over de afgelopen viering van Rosj Hasjana (nieuwjaar), Jom Kipoer (grote verzoeningsdag) en Soekot (loofhuttenfeest).
 

ma, 05/09/2022
ma, 05/09/2022 - 14:00
Max. aantal deelnemers: 
25

Antwerpen is naar Belgische maatstaven de rijkste stad op gebied van natuursteen-diversiteit. Ongetwijfeld door de drang naar pracht en praal van de sinjoren die er de middelen toe hadden. Tijdens deze wandeling in het historisch centrum, langs het gebouwde en verbouwde Antwerpen, gaat de aandacht naar de witstenen en hun vervanging bij renovatie. Dat laat toe een materiële bouwgeschiedenis te reconsrueren. Vanaf de renaissance verschijnen alternatieve steensoorten uit verdere regio's die nog altijd traceerbaar zijn.

zo, 29/05/2022
zo, 29/05/2022 - 13:00
Max. aantal deelnemers: 
100

Deze activiteit is door ALVO bedoeld als een ontmoetingsmoment met de collega's.  De vrijwillige molenaars van de Steenen molen ontvangen de stadsgidsen en (uitgebreide) familie op hun vrij toegankelijk molencafé in de boomgaard naast de molen. Als er wind is en de molen draait is dat een bijzondere belevenis.   Daarnaast kan je een rondleiding op de molen volgen. Die duurt zo lang of zo kort als u dat zelf aangeeft.

Pagina's